Vitajte na našich stránkach

Cenník

Druh lístka Štandard Regionálny

Denný (9.00-16.00)

Dospelý (16 r. a viac)

14 €

10 €

Dieťa (6 -15 r.)

10 €

10 €

Dieťa do 5 rokov (vrátane) má lyžiarsky lístok bezplatne.

Všetky druhy lístkov sú platné celodenne a na všetkých zjazdovkách.

Všetky ceny sú uvedené v mene Euro. Prevádzkujúca spoločnosť nie je platcom DPH.

Regionálny lístok platný pre:

– okres Poprad, okres Kežmarok

– hostia vybraných ubytovacích zariadení 

Pri jeho zakúpení je potrebné preukázať sa dokladom preukazujúcim trval pobyt na týchto miestach.

Hostia ubytovacích zariadení sa preukazujú ubytovacím preukazom.

Zakúpený lístok je neprenosný a platí len pre osobu, ktorá si ho zakúpila.

V prípade vzniknutých situácií, ktoré prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť (zmena počasia, výpadok elektrického prúdu zo strany distribútora a pod.), hodnotu kúpeného lístka nevraciame.

Copyright © 2019 SkiTaja. Všetky práva vyhradené.