Vitajte na našich stránkach

Cenník

Druh lístka Štandard Regionálny

Denný (9.00-16.00)

Dospelý (16 r. a viac)

14 €

8 €

Dieťa (4-15 r.)

10 €

8 €

Rodinný (2 dospelí + 1 dieťa)

35 €

-

Rodinný (2 dospelí + 2 deti)

42 €

-

Poldenný (9.00-13.00 alebo 12.00-16.00)

Dospelý (16 r. a viac)

10 €

-

Dieťa (4-15 r.)

7 €

-

Rodinný (2 dospelí + 1 dieťa)

25 €

-

Rodinný (2 dospelí + 2 deti)

30 €

-

Detský vlek - lano

Jednotná cena (od 4 r.)

5 €

5 €

Všetky ceny uvedené v EUR. Spoločnosť nie je platcom DPH.

Regionálny lístok platný pre:

– okres Poprad, okres Kežmarok

– hostia hotela Montfort

– hostia vybraných penziónov

 

Pri jeho zakúpení je potrebné preukázať sa dokladom preukazujúcim trval pobyt na týchto miestach.

Hostia hotela Montfort a penziónov sa preukazujú ubytovacím preukazom.

Zakúpený lístok je neprenosný a platí len pre osobu, ktorá si ho zakúpila.

V prípade vzniknutých situácií, ktoré prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť (zmena počasia, výpadok elektrického prúdu zo strany distribútora a pod.), hodnotu kúpeného lístka nevraciame.

Copyright © 2019 SkiTaja. Všetky práva vyhradené.