Cenník

 Sezóna do 7.1.2024Mimosezóna od 8.1.2024
Denný štandard dospelý2220
Denný štandard dieťa1816
Rodinný 2+15852
Rodinný 2+27668
Regionálny1513
Lano7 
Permanentka 5 vstupov65 
Permanentka 10 vstupov110 
1 jazda – dospelý, dieťa4 
2 hodiny – dospelý1614
4 hodiny – dospelý2018
2 hodiny – dieťa1312
4 hodiny – dieťa1513

Všetky ceny sú uvedené v mene Euro. Prevádzkujúca spoločnosť nie je platcom DPH.

Regionálny lístok platný pre: okres Poprad, okres Kežmarok, hostia vybraných ubytovacích zariadení 

Pri jeho zakúpení je potrebné preukázať sa dokladom preukazujúcim trvalý pobyt na týchto miestach.

Hostia ubytovacích zariadení sa preukazujú ubytovacím preukazom.

Zakúpený lístok je neprenosný a platí len pre osobu, ktorá si ho zakúpila.

V prípade vzniknutých situácií, ktoré prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť (zmena počasia, výpadok elektrického prúdu zo strany distribútora a pod.), hodnotu kúpeného lístka nevraciame.

Copyright © 2019 SkiTaja. Všetky práva vyhradené.