?>

Vitajte na našich stránkach

Cenník

SEZÓNA TOP SEZÓNA ZIMNÁ SEZÓNA

27.12.2022-08.01.2023

09.01.-12.03.2023

CELODENNÝ LÍSTOK 09.00 – 16.00

KLASIK

REGIONÁLNY

KLASIK

REGIONÁLNY

Dospelý (16 r. a viac)

20 €

15 €

18 €

12 €

Dieťa (6 -15 r.)

16 €

15 €

14 €

12 €

Rodinný (2+1)

53 €

40 €

47 €

34 €

Rodinný (2+2)

67 €

50 €

60 €

44 €

DETSKÝ VLEK – LANO

Jednotná cena

5 €

PERMANENTKY

5 vstupov

60 €

50 €

10 vstupov

100 €

90 €

Dieťa do 5 rokov (vrátane) má lyžiarsky lístok bezplatne.

Všetky druhy lístkov sú platné celodenne a na všetkých zjazdovkách.

Všetky ceny sú uvedené v mene Euro. Prevádzkujúca spoločnosť nie je platcom DPH.

Regionálny lístok platný pre: okres Poprad, okres Kežmarok, hostia vybraných ubytovacích zariadení 

Pri jeho zakúpení je potrebné preukázať sa dokladom preukazujúcim trvalý pobyt na týchto miestach.

Hostia ubytovacích zariadení sa preukazujú ubytovacím preukazom.

Zakúpený lístok je neprenosný a platí len pre osobu, ktorá si ho zakúpila.

V prípade vzniknutých situácií, ktoré prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť (zmena počasia, výpadok elektrického prúdu zo strany distribútora a pod.), hodnotu kúpeného lístka nevraciame.


Copyright © 2019 SkiTaja. Všetky práva vyhradené.